Ordonanta nr. 78 din 24.08.2000:

(privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania)

Ordonanta Nr. 81 din 24.08.2000

privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

Ordonanta Nr. 2 din 12.07.2001

privind regimul juridic al contravenţiilor

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 195 din 28.12.2002:

(privind circulatia pe drumurile publice)

Hotararea 85:

(Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice)

ORDONANTA nr. 17 din 24.01.2002:

(privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale)

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I: Definitii si dispozitii generale
Art. 1
(1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica transporturilor rutiere de marfuri si de persoane care se efectueaza, integral sau partial, pe drumurile publice din Romania de catre operatorii de transport autorizati in conditiile legislatiei in vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.
(2) Prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994, se aplica operatiunilor de transport rutier international:
a) spre si/sau dinspre tari care sunt parti contractante la acord sau in tranzit prin aceste tari, pentru intreaga deplasare, cand astfel de operatiuni se deruleaza cu vehicule inmatriculate in Romania sau intr-una dintre aceste tari terte;
b) spre si/sau dinspre o tara terta care nu este parte contractanta la acord, in cazul unei deplasari facute in Romania, atunci cand astfel de operatiuni sunt desfasurate cu vehicule inmatriculate intr-una dintre aceste tari.
Art. 2
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) conducator auto - orice persoana care conduce vehiculul, chiar si pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci cand este nevoie;
b) saptamana - perioada cuprinsa intre ora 00,00 a zilei de luni si ora 24,00 a zilei de duminica;
c) perioada de odihna - orice perioada neintrerupta, de cel putin o ora, in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
d) pauza - orice perioada de repaus, mai mica de o ora, in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
e) masa maxima admisa - masa maxima a vehiculului incarcat, declarata admisa de catre autoritatea competenta;
f) servicii regulate de calatori - serviciile care asigura transportul de persoane, efectuat dupa un program si pe itinerare determinate, aceste servicii oferind posibilitatea transportului pasagerilor intre statii stabilite in prealabil.
Art. 3
(1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica transporturilor efectuate cu:
a) vehicule destinate transporturilor de marfuri, a caror masa maxima admisa, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone;
b) vehicule destinate transporturilor de calatori care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si sunt folosite in acest scop;
c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depaseste 50 km;
d) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depaseste 30 km/ora;
e) vehicule apartinand institutiilor din sistemul de aparare nationala, precum si cele apartinand autoritatilor judecatoresti sau care desfasoara activitati de transport de marfuri ori de persoane pentru aceste institutii;
f) vehicule destinate interventiei si intretinerii retelelor edilitare si de protectie impotriva inundatiilor, vehicule destinate administrarii drumurilor, serviciilor de posta, telegraf, telefoane, radiodifuziune si televiziune, vehicule destinate detectarii emitatorilor sau receptorilor de televiziune ori radio, vehicule destinate serviciilor de salubrizare;
g) vehicule folosite pentru stare de urgenta sau destinate actiunilor de salvare;
h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
i) vehicule care transporta materiale apartinand circurilor sau targurilor;
j) vehicule specializate de depanare;
k) vehicule supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii si vehicule noi ori transformate, care nu sunt impuse in circulatie;
l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri in folos propriu;
m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme sau pentru aducerea la ferme a bidoanelor cu lapte ori a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
n) vehicule utilizate de catre autoritatile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor operatori de transport;
o) vehicule utilizate de catre intreprinderile agricole, horticole, forestiere sau piscicole pentru transportul marfurilor pe o raza de maximum 50 km in jurul punctului unde vehiculul este parcat de obicei, inclusiv in zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla in interiorul acestei raze;
p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei;
q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum si de la piete sau de la ferme la abatoarele locale;
r) vehicule utilizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca spatii de desfacere in pietele locale, pentru operatiunile de vanzare sau utilizate ca birouri mobile ale bancilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate in scopuri religioase, pentru imprumutul de carti, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii si care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
s) vehicule destinate transportului de materiale sau echipamente folosite de conducatorul auto in cursul desfasurarii activitatii sale, in interiorul unei zone cu raza de 50 km in jurul punctului in care vehiculul este garat in mod normal, cu conditia ca astfel de transporturi sa nu constituie principala ocupatie a conducatorului auto si ca aceasta exceptie sa nu aduca atingeri grave sigurantei circulatiei rutiere;
t) vehicule utilizate pentru cursuri de scoala auto in vederea obtinerii permisului de conducere;
u) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere.
(2) Cu conditia ca siguranta rutiera sa nu fie afectata si pentru a da conducatorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face exceptii de la prevederile prezentei ordonante atat cat este necesar pentru a asigura siguranta persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii. Conducatorul auto va indica natura si motivul nerespectarii acestor prevederi, prin mentionarea acestora pe foaia de inregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau in registrul de sarcini.
(3) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate acorda derogari, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operatiunile de transport derulate in situatii exceptionale, daca aceste derogari nu pericliteaza in mod grav siguranta circulatiei rutiere.
(4) In cazuri de urgenta Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate acorda, prin ordin al ministrului, derogari temporare, pe perioade ce nu depasesc 30 de zile .
CAPITOLUL II: Timpul de conducere
Art. 4
(1) Durata de conducere cuprinsa intre doua perioade zilnice de odihna sau intre o perioada zilnica de odihna si o perioada saptamanala de odihna, denumita in continuare perioada zilnica de conducere, nu trebuie sa depaseasca 9 ore. Aceasta se poate extinde pana la 10 ore de doua ori intr-o saptamana.
(2) Un conducator auto trebuie ca dupa cel mult sase perioade zilnice de conducere sa aiba o perioada saptamanala de odihna, asa cum este definita la art. 6 alin. (4).
(3) Perioada saptamanala de odihna poate fi reportata la sfarsitul celei de-a sasea zile, daca timpul total de conducere pentru sase zile nu depaseste perioada maxima corespunzatoare pentru sase perioade zilnice de conducere.
(4) In cazul transportului international de calatori, altul decat serviciile regulate, termenii sase si a sasea prevazuti la alin. (2) si (3) se inlocuiesc cu douasprezece si, respectiv, a douasprezecea.
(5) Durata totala de conducere pe parcursul unei perioade de doua saptamani consecutive nu trebuie sa depaseasca 90 de ore.
Art. 5
(1) Dupa o perioada de conducere de 4 ore si jumatate conducatorul auto trebuie sa ia o pauza de cel putin 45 de minute, exceptand cazul in care incepe o perioada de odihna.
(2) Aceasta pauza se poate inlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat dupa aceasta, astfel incat sa se respecte prevederile alin. (1).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul transporturilor de calatori prin servicii regulate pauza minima poate fi de 30 de minute dupa o perioada de conducere de maximum 4 ore, numai in conditiile in care pauzele in conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau daca conducatorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute in timpul celor 4 ore si jumatate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
(4) În timpul acestor pauze conducatorul auto nu poate sa desfasoare alte activitati legate de indeplinirea atributiilor de serviciu.
(5)In sensul prezentului articol, nu sunt considerate activitati legate de indeplinirea atributiilor de serviciu timpul de asteptare si timpul in care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul in miscare, feribot sau tren.
Art. 6
(1)In fiecare interval de 24 de ore conducatorul auto trebuie sa beneficieze de o perioada zilnica de odihna de cel putin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori intr-o saptamana la minimum 9 ore consecutive, cu conditia ca o perioada de odihna echivalenta sa fie acordata in compensatie inainte de sfarsitul saptamanii urmatoare.
(2) In zilele in care perioada de odihna nu se reduce in conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua in doua sau trei perioade separate, in decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel putin 8 ore consecutive. In acest caz perioada minima de odihna trebuie marita la cel putin 12 ore.
(3) Pe parcursul fiecarui interval de 30 de ore in care vehiculul este condus de cel putin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de cel putin 8 ore consecutive.
(4)In cursul fiecarei saptamani una dintre perioadele de odihna prevazute la alin. (1)-(3) trebuie extinsa, prin intermediul perioadei saptamanale de odihna, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihna poate fi redusa la minimum 36 de ore consecutive, daca este luata in locul unde vehiculul este parcat sau unde conducatorul auto isi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, daca se ia in alta parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luata o data, inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani care urmeaza saptamanii in discutie.
(5) O perioada saptamanala de odihna care incepe intr-o saptamana si se termina in saptamana urmatoare poate fi atasata oricareia dintre aceste saptamani.
(6)In cazul transportului de calatori pentru care se aplica prevederile art. 4 alin. (4), perioada saptamanala de odihna poate fi amanata pana in saptamana urmatoare celei in care ar fi trebuit luata perioada de odihna, adaugandu-se la perioada saptamanala de odihna din aceasta a doua saptamana.
(7) Orice perioada de odihna luata ca o compensatie pentru reducerea perioadelor zilnice sau saptamanale de odihna trebuie atasata la o alta perioada de odihna de cel putin 8 ore si trebuie acordata, la cererea persoanei in cauza, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducatorului auto.
(8) Perioada zilnica de odihna poate fi petrecuta in vehicul numai in cazul in care acesta este echipat cu cabina de dormit si cand este oprit.
Art. 7
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), in cazul in care conducatorul auto care efectueaza transportul de marfuri sau de calatori insoteste un vehicul transportat pe feribot sau in tren, perioada zilnica de odihna poate fi intrerupta o singura data, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut pe uscat trebuie sa poata fi luat inainte sau dupa intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut la bordul feribotului sau in tren;
b) rastimpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna prevazute la lit. a) trebuie sa fie cat mai scurt posibil si nu poate depasi in nici un caz o ora inaintea imbarcarii sau dupa debarcare;
c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna conducatorul auto trebuie sa poata avea acces la o cabina de dormit sau la o cuseta.
(2) Perioada zilnica de odihna intrerupta in acest mod trebuie marita cu doua ore.
Art. 8
Platile acordate conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportate, sunt interzise, cu exceptia cazurilor in care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranta rutiera.
CAPITOLUL IV: Obligatiile operatorilor de transport si ale conducatorilor auto
Art. 9
Operatorii de transport rutier au urmatoarele obligatii:
a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, aparate de control (tahografe) omologate la autovehiculele rutiere pe care le utilizeaza;
b) sa nu permita plecarea in cursa a autovehiculelor care au aparatul de control defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
c) sa verifice pe foile de inregistrare sau pe cartelele conducatorilor auto utilizate modul in care acestia respecta prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihna si de repaus si sa ia masurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens; d) sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat conducatorul auto sa poata respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;
e) sa tina evidenta privind timpul de lucru saptamanal si lunar realizat, pentru fiecare conducator auto, si sa le asigure acestora perioadele de odihna prevazute de prezenta ordonanta.
Art. 10
Conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a) sa nu plece in cursa cu aparatul de control defect, nesigilat, fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau fara cartela;
b) sa respecte perioadele de conducere, de odihna si de repaus stabilite prin prezenta ordonanta;
c) sa utilizeze corect aparatele de control, cartelele si foile de inregistrare, completand pe acestea mentiunile necesare;
d) sa nu utilizeze foi de inregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
e) sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de inregistrare sau cartelele utilizate pentru saptamana in curs si pentru cel putin ultima zi din saptamana precedenta.
Art. 11
(1)In cazul serviciilor nationale regulate de calatori si al serviciilor internationale regulate de calatori care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km in linie dreapta de la frontiera Romaniei si al caror traseu nu depaseste 100 km, care fac obiectul prezentei ordonante, operatorul de transport va intocmi un orar si un registru de sarcini.
(2) Registrul de sarcini va avea inscrise, pentru fiecare conducator auto, numele, domiciliul si programul stabilit in avans pentru diferite perioade de conducere, alte activitati si programul liber.
(3) Datele prevazute la alin. (2) se inscriu in registrul de sarcini pentru o perioada minima care sa acopere atat saptamana curenta, cat si saptamana care o precede si cea care o urmeaza. (4) Registrul de sarcini va fi semnat de catre persoana desemnata sa conduca efectiv operatiunile de transport sau de catre o persoana imputernicita sa o reprezinte.
(5) Fiecare conducator auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orar.
(6) Registrul de sarcini va fi pastrat de catre operatorul de transport timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport va furniza un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orarul conducatorilor auto implicati.
CAPITOLUL V: Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna de catre conducatorii auto
Art. 12
Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de munca ale conducatorilor auto, siguranta rutiera si respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.
Art. 13
Activitatea de control se realizeaza astfel:
a) operatorii de transport au obligatia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel putin 20% din inregistrari, astfel incat saptamanal sa fie controlati toti conducatorii auto;
b) Ministrerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are obligatia de a verifica la sediul operatorilor de transport, prin organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cel putin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducatorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, astfel incat sa fie controlata partial activitatea tuturor conducatorilor auto;
c) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a verifica anual, la sediul operatorilor de transport, prin organele de control abilitate, cel putin 1% din totalul zilelor lucrate de conducatorii vehiculelor care fac obiectul acestei ordonante;
d) Ministerul de Interne are obligatia de a verifica autovehiculele in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si pe drumurile publice, in cadrul actiunilor de control proprii sau efectuate in comun cu organele de specialitate apartinand Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
e) cel putin 15% din totalul zilelor lucrate de conducatorii vehiculelor care fac obiectul acestei ordonante, verificate anual, vor fi verificate in trafic si cel putin 25% din numarul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport.
Art. 14
(1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectarii timpului de conducere de catre conducatorii auto pe drumurile publice au dreptul sa solicite deschiderea aparatului de control si sa verifice inregistrarile din zilele anterioare in care s-a desfasurat transportul.
(2) Deschiderea aparatului de control va fi mentionata pe spatele uneia dintre foile de inregistrare, cu indicarea datei, a orei si a datelor de identificare referitoare la organul de control si la institutia careia ii apartine acesta.
(3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a inregistrarilor, au obligatia sa inscrie, dupa efectuarea verificarilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de inregistrare.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica numai in cazul in care vehiculele nu sunt dotate cu aparate de control digitale.
CAPITOLUL VI: Contraventii si sanctiuni
Art. 15
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea masurilor necesare in vederea asigurarii dotarii autovehiculelor cu aparate de control;
b) utilizarea unor aparate de control neomologate, defecte sau desigilate ori a unor aparate de control montate, reparate, etalonate si/sau verificate de agenti economici neautorizati;
c) neasigurarea numarului necesar de foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau a cartelei conducatorului auto;
d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport este obligat sa-l efectueze cu privire la respectarea de catre conducatorul auto a perioadelor de conducere si de odihna;
e) nerespectarea perioadelor de conducere, de odihna si de repaus;
f) neutilizarea aparatelor de control, a foilor de inregistrare sau a cartelei conducatorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora;
g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorilor auto si a autovehiculului (in cazul in care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital);
h) depasirea de catre conducatorul auto, in mod repetat, a timpului de conducere;
i) acordarea de catre operatorul de transport a unor plati conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata;
j) nerespectarea limitei de 50 km prevazute la art. 3 alin. (1) lit. s).
Art. 16
(1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), b), i) si j), cu amenda de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport;
b) cele de la lit. c), d) si e), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport;
c) cele de la lit. h), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, aplicabila conducatorului auto;
d) cele de la lit. f) si g), cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, aplicabila conducatorului auto.
(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune in procesul-verbal despre aceasta posibilitate.
(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), orice urmarire inceteaza.
(4) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de doua ori, se va aplica masura suspendarii pe o perioada de 1-3 luni a licentei de transport a operatorului in cauza.
(5) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de mai mult de doua ori, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va aplica masura anularii licentei de transport a acestuia.
Art. 17
Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., de catre ofiteri si subofiteri de politie din cadrul serviciilor de circulatie si de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 18 Contraventiilor prevazute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Art. 19
Ordonanţă Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", va lua masuri pentru ca la proiectarea drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente sa se prevada pe marginea drumurilor respective spatii speciale care sa fie utilizate, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atat de conducatorii auto, cat si in cadrul operatiunilor de control al respectarii acestor prevederi.
Art. 20
(1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va organiza instruirea si atestarea personalului propriu imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante.
(2) Personalul din cadrul Ministerului de Interne si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, imputernicit pentru controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit si atestat in cadrul cursurilor organizate de catre aceste institutii.
Art. 21
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar:
a) pana la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu aparate de control toate autobuzele destinate transportului interjudetean de persoane si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise depasesc 15 tone;
b) pana la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu aparate de control toate autobuzele, precum si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise sunt mai mari sau egale cu 10 tone;
c) pana la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu aparate de control toate autovehiculele destinate transportului de persoane, cu capacitate mai mare de 9 locuri, si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise depasesc 3,5 tone.
Art. 22
În termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va emite normele tehnice privind omologarea, montarea si inspectia tehnica a aparatelor de control (tahografelor), normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor prezentei ordonante, precum si normele de formare si atestare profesionala a personalului care realizeaza activitatile de montare si inspectie.
Art. 23
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica in mod corespunzator art. 41 si 43 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea p.

Ministrul integrarii europene,
Vasile Puscas, secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

Ministru de interne,
Ioan Rus
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 94 din data de 2 februarie 2002

Ordinul M.S. Nr. 87 din 03.02.2003

pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihopatic, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie(produse sau substante, stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

Ordinul Nr. 447 din 24.03.2003

pentru aprobarea instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

LEGE Nr. 230 din 23.05.2003:

(pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78 din 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania)

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 30 mai 2003
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. L E G E pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
Art.I.-
Se aproba Ordonanta Guvernului nr.78 din 24 august 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,adoptata in temeiul art.1 lit.F pct.6 din Legea nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.412 din 30 august 2000,cu urmatoarele modificari si completari:
1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art.1.-Vehiculele rutiere pot fi inmatriculate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania numai dupa omologarea acestora de catre Regia Autonoma Registrul Auto Roman ,denumita in continuare R.A.R.,organism tehnic specializat al Ministerului Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei.”
2.Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“Art.2.-Pentru vehiculele rutiere supuse inmatricularii pentru circulatia pe drumurile publice din Romania,documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului,prevazuta cu elemente de securizare,eliberata de R.A.R.”
3.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.3.-
(1)Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuala,dupa cum urmeaza:
a)omologarea de tip reprezinta procedura prin care R.A.R.certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat,importat sau introdus in tara,de regula,pentru comercializare, cu cerintele prevazute in reglementarile si normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip in circulatie pe drumurile publice din Romania;
b)omologarea individuala reprezinta procedura prin care R.A.R.atesta ca un vehicul rutier fabricat,importat s au introdus in tara,prezentat pentru omologare,respecta reglementarile si normele tehnice privind admiterea acestuia in circulatie pe drumurile publice din Romania.
(2)Pentru vehiculele rutiere,omologate de tip in una din tarile Uniunii Europene,prezentate pentru omologare de tip i n Romania,in conditiile alin.(1)lit.a),procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformitatii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat in Uniunea Europeana,pe baza documentatiei respective privind omologarea de tip existenta sau prezentata la R.A.R.
(3)Prin vehicule rutiere noi,in sensul prezentei ordonante,se intelege vehiculele rutiere fabricate,importate sau introduse in tara,aflate inaintea primei inmatriculari.”
4.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art.4.-
(1)Omologarea individuala se efectueaza la cererea detinatorului,persoana fizica sau juridica romana,persoana fizica straina care are sau isi stabileste resedinta in Romania, pentru:
a)vehiculele rutiere noi,fabricate,importate sau introduse in Romania,in numar de cel mult 10 bucati de acelasi tip,de catre aceeasi persoana juridica sau fizica;
b)vehiculele rutiere la care ultima inmatriculare a fost inregistrata in alta tara;
c)vehiculele rutiere construite din piese, echipamente si/sau subansambluri detasate;
d)vehiculele rutiere inmatriculate in Romania, dar care au suferit modificari constructive semnificative fata de varianta originala..
(2)Vehiculele rutiere omologate individual,de regula,nu pot face obiectul comercializarii inainte de inmatriculare.”
5.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“Art.5.-
(1)Omologarea de tip si extinderea omologarii de tip se acorda de catre R.A.R.
(2)Omologarea individuala se acorda de catre R.A.R.,prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti,dupa caz,in functie de localitatea in care isi are domiciliul sau sediul persoana care solicita omologarea.
(3)Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializarii numai in conditia existentei omologarii de tip,a extinderii omologarii de tip sau a omologarii individuale,dupa caz,solicitate de constructorii romani sau de reprezentantii autorizati ai acestora,de reprezentantii autorizati ai constructorilor straini,precum si ai importatorilor autorizati, persoane juridice romane.
(4)Extinderea omologarii de tip se acorda de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip,in Romania.
(5)Persoanele juridice care au obtinut omologarea de tip sau extinderea omologarii de tip vor fi numite in continuare solicitanti .”
6.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art.6.-Daca,in urma efectuarii procedurii de omologare de tip,vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului,precum si folosintei careia ii este destinat sau,dupa caz,este conform cu tipul omologat in Uniunea Europeana,R.A.R.elibereaza un certificat de omologare de tip pentru circulatie,cu valabilitate nationala,continand descrierea sumara a elementelor care caracterizeaza acest tip de vehicul.”
7.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“Art.7.-Solicitantul omologarii de tip sau, dupa caz, al extinderii omologarii de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumparatorului o copie a certificatului de omologare de tip sau a extinderii omologarii de tip,pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat.” 8.
8.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.8.-Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehiculele rutiere si componentele acestora se face in conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti,la care Romania a aderat prin Decretul nr.371/1976. Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei si R.A.R.sunt desemnate de Guvernul Romaniei,parte la Acordul din 1958,ca departament administrativ si,respectiv,serviciu tehnic .”
9.Articolul 9 se abroga.
10.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
“Art.10.-
(1)Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si proprietarii pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv.
(2)Datele despre vehicul se inscriu de catre R.A.R.
(3)Datele despre proprietari se inscriu de catre autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea,potrivit legii.
(4)Autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea inscrie proprietarul vehiculului la rubrica “detinatori ”din cartea de identitate a vehiculului.
(5)La instrainarea vehiculului,ultimul proprietar al acestuia are obligatia de a transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului.”
11.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“Art.11.-Eliberarea cartii de identitate se face in urmatoarele conditii:
a)in cazul omologarii invidivuale,precum si in cazul vehiculelor rutiere deja inmatriculate in Romania,daca vehiculul poate fi identificat,corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei,de protectie a mediului,precum si folosintei careia ii este destinat;
b)in cazul omologarii de tip sau al extinderii omologarii de tip,in baza documentului prevazut la art.7 si a verificarii conformitatii vehiculului prezentat cu tipul omologat.”
12.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.12.-
(1)Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de catre R.A.R.datorita alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora,asa cum au fost ele prevazute de catre constructor,nu vor fi omologate pentru circulatie.
(2)Vehiculele rutiere inmatriculate in Romania, care nu pot fi identificate,nu pot obtine eliberarea sau modificarile in cartea de identitate a vehiculului.
(3)Pentru identificarea vehiculelor rutiere in cazurile prevazute la alin.(1)si (2),R.A.R.solicita expertizarea de catre serviciile specializate ale Ministerului de Interne.”
13.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“Art.13.-
(1)La inmatriculare,detinatorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificarii autenticitatii vehiculelor sau a identificarii acestora,dupa caz.
(2)Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier reprezinta atestarea de catre R.A.R.sau de catre reprezentantii autorizati ai acestora a faptului ca vehiculul respectiv si principalele sale elemente de identificare sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificari neautorizate,precum si faptul ca documentele de provenienta a vehiculului,eliberate de autoritatile competente straine,sunt autentice. La certificarea autenticitatii se atesta si faptul ca vehiculul nu est e reclamat ca fiind furat din tara sau strainatate,la data solicitarii,potrivit bazelor de date la care R.A.R.are acces.
(3)Identificarea unui vehicul rutier in vederea inmatricularii acestuia se efectueaza de catre R.A.R.si consta i n verificarea si atestarea identitatii vehiculului,in raport cu datele mentionate in cartea de identitate a vehiculului,coroborate cu verificarea conformitatii componentelor principale ale vehiculului cu numarul de identificare a acestuia.
(4)Prevederile alin.(1)referitoare la certificarea autenticitatii nu se aplica vehiculelor rutiere noi,care detin omologare de tip,extindere de omologare de tip sau omologare individuala,iar cele referitoare la identificare nu se aplica vehiculelor rutiere noi,care detin omologare de tip sau extindere de omologare de tip.
(5)Pentru vehiculele rutiere aflate la prima inmatriculare in Romania,certificarea autenticitatii sau identificarea este inclusa in procedura de omologare individuala,dupa caz..6
(6)Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabila timp de 30 de zile de la data efectuarii acestora.”
14.Dupa articolul 13,se introduce articolul 13 1 cu urmatorul cuprins:
“Art.13 1 .-
R.A.R.are acces la baza de date necesare, referitoare la evidenta vehiculelor rutiere inmatriculate in tara sau in strainatate,pe baza de protocoale incheiate cu detinatorii acestor baze de date.”
15.Articolul 14 se abroga.
16.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
“Art.15.-
(1)Pe langa atributiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2000 cu modificarile ulterioare,Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei, prin R.A.R.,indeplineste urmatoarele atributii referitoare la omologarea de tip:
a)controleaza,la solicitantul omologarii de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologarii de tip,conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage,in caz de neconformitate, omologarea de tip;
b)impune solicitantilor de la lit.a)remedierea defectiunilor de fabricatie constatate in mod repetat la mai multe vehi cul e r ut i ere de acel asi t i p si care pun sau pot pune i n pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului.
(2)In functie de neconformitatile constatate,R.A.R. poate impune solicitantilor omologarii de tip,respectiv a extinderii omologarii de tip,masuri privind sistarea comercializarii si/sau retragerea lotului respectiv de vehicule,cu interdictia comercializarii sau a folosirii pana la remediere sau retragerea din circulatie a vehiculelor.
(3)Cheltuielile datorate retragerii din circulatie,a remedierii neconformitatilor si repunerii in circulatie a vehiculelor sau, dupa caz,a lotului de vehicule,se suporta de catre solicitantii omologarii de tip si a extinderii omologarii de tip.”.
17. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
“Art.16.-
(1)Cartile de identitate sunt si raman valabile pe toata durata existentei vehiculului.
(2)La epuizarea spatiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinatorilor,R.A.R.este obligat sa elibereze un duplicat.
(3)Pentru situatii speciale,Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei poate aproba eliberarea cartilor de identitate cu valabilitate limitata in timp,dar nu mai mult de un an.”
18.Dupa articolul 16,se introduc articolele 16 1 si 16 2 ,cu urmatorul cuprins:
“Art.16 1- .
In cazul pierderii,furtului sau distrugerii cartii de identitate a vehiculului,R.A.R.poate emite un duplicat la cartea de identitate,cu avizul autoritatii competente care a efectuat inmatricularea.”
Art.16 2 .-
Pierderea,furtul sau distrugerea cartii de identitate a vehiculului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.”
19.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
“Art.17.-
(1)In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante,Ministerul Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei va emite reglementarile si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania.
(2)Reglementarile si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere,eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania se reactualizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei si se aproba prin ordin al ministrului,in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a legii de aprobare a prezentei ordonante. (3)Reglementarile,normele tehnice si instructiunile prevazute la alin.(1)si (2)se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,si se actualizeaza ori de cate ori este nevoie..
(4)Instructiunile privind completarea cartii de identitate la inmatricularea vehiculelor se reactualizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei,Ministerul Finantelor Publice si autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea si se aproba prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice,transporturilor si locuintei,ministrului finantelor publice si ministrului autoritatii competente care efectueaza inmatricularea,in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,a legii de aprobare a prezentei ordonante.”
Art.II.-Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I. Art.III.-Ordonanta Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.412 din 30 august 2000, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege,va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 aprilie 2003,cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constitutia Romaniei.

p.PRESEDINTELE SENATULUI
Alexandru Athanasiu
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 mai 2003,cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu
Bucuresti,23 mai 2003
Nr.230

Ordonanta nr. 25 din 29.01.2004:

(pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere)

Guvernul României
Ordonanta nr. 25 din 29/01/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 31/01/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Litera b) a articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit;"
Art. II. - Articolul II din Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si normele privind modul de aplicare a sanctiunilor pentru operatorii de transport straini. Normele se vor aproba si actualiza periodic prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Comertului va actualiza normele privind aprobarea de model a tahografelor, foilor de înregistrare si cartelelor pentru tahografe. Normele se vor aproba prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Ministerul Economiei si Comertului va actualiza periodic normele prevazute la alin. (3), în functie de legislatia comunitara din Uniunea Europeana.
(5) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control."
Art. III. - Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul economiei si comertului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Hotarare nr. 1777 din 21.10.2004:

(privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala)

Hotarare nr. 1777 din 21.10.2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala

Publicat in MO nr. 1029 din 8.11.2004

Intemeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se introduce restrictia de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata si duminica, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1*).
(2) Restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica si in zilele de sarbatoare legala in tot cursul anului intre orele 6,00-22,00.
(3) Pentru sectorul de drum national prevazut la pozitia1 din anexa nr. 1, restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane.
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
Art. 2. - In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
- vehicul - orice autovehicul rutier, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
- zile de sarbatoare legala - zilele in care nu se lucreaza, asa cum sunt prevazute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Acestea sunt:
a) 1 si 2 ianuarie;
b) prima si a doua zi de Pasti;
c) 1 mai;
d) 1 decembrie;
e) prima si a doua zi de Craciun;
- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
Art. 3. - (1) Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.
(2) Circulatia vehiculelor neinmatriculate, chiar daca sunt inregistrate la autoritatile locale, este interzisa in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.
Art. 4. - (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala, vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., precum si vehiculele care efectueaza transporturile prevazute in anexa nr. 2.
(2) Transporturile prevazute in anexa nr. 2, care nu se supun restrictiei de circulatie, se pot efectua daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin documente de insotire a marfii, in cazul persoanelor juridice;
b) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin certificat de producator, in cazul persoanelor fizice romane;
c) marfa transportata ocupa cel putin jumatate din capacitatea de incarcare a vehiculului;
d) detin foaia de parcurs si, daca este cazul, ordinul de interventie, semnate de conducatorul unitatii sau de persoana desemnata.
Art. 5. - C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de drum supuse interdictiei de circulatie, cu avizul politiei rutiere, si va informa participantii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezenta hotarare.
Art. 6. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 3, cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre:
a) personalul imputernicit din cadrul C.N.A.D.N.R.;
b) personalul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice.
Art. 8. - Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al ministrului administratiei si internelor.
Art. 11. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.777.

ANEXA Nr. 1
SECTOARELE
de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punct de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala**), precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei pentru zilele de sambata si duminica
1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. DN 1* Bucuresti Ploiesti 01 ianuarie-31 decembrie 00:00 - 24:00¦
2. DN 1 Ploiesti Brasov 01 ianuarie-31 decembrie 00:00 - 24:00¦
3. DN 2 Centura Bucuresti - Urziceni (int. cu DN 2A) 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
4. DN 2A Urziceni (int. cu DN 2) - Slobozia 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
5. DN 2A Slobozia - Harsova -Constanta 15 iunie-15 septembrie 06:00 - 22:00¦
6. DN 39*** Constanta -Mangalia 15 iunie-15 septembrie 06:00 - 22:00¦
7. DN 5 Centura Bucuresti - Giurgiu 15 iunie-15 septembrie 06:00 - 22:00¦
8. A 1 Centura Bucuresti - Pitesti (int. cu DN 65B) 15 iunie-15 septembrie ¦07:00 - 22:00¦
9. A 2 Centura Bucuresti - Lehliu 15 iunie-15 septembrie 07:00 - 22:00¦
10. DN 1 Vestem (int. cu DN 7) - Sibiu - Sebes - Alba Iulia 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
11. DN 13 Brasov - Sighisoara - Tg. Mures(int. cu DN 15) 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
12. DN 15 Turda (int. cu DN 1) - Tg. Mures (int. cu DN 13) 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
13.DN19A Supuru de Sus (int. cu DN 1F) -Satu Mare 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
14.DN 1F Cluj Napoca - Zalau - Supuru de Jos (int. cu DN 19 A)15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
15.DN 2 Urziceni (int. cu DN 2A) - Buzau - Focsani - Bacau - Roman- Suceava 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
16. DN 21 Slobozia -Baraganul -Braila (int. cu DN 2B) 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
17.DN 24 Tisita (int. cu DN 2) - Tecuci -Barlad - Crasna 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
18.DN 24B Crasna (int. cu DN 24) - Husi 5 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
19. DN 28 Sabaoani (int. cu DN 2) - Tg. Frumos -Iasi 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
20.DN 2B Braila (int. cu DN 21) - Galati 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
21.DN 65 Pitesti (int. cu DN 65B) -Slatina - Craiova 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
22.DN 66 Tg. Jiu - Hateg - Simeria (int. cu DN 7) 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
23.DN 7 Pitesti (int. cu DN 65) - Rm. Valcea - Vestem 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
24.DN 7 Sebes (int. cu DN 1) - Deva - Arad 15 iunie-15 septembrie 08:00 - 20:00¦
25.DN 79 Arad - Chisineu Cris - Oradea 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
*) Se aplica vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala, pentru intreaga perioada a anului.
**) Pentru zilele de sarbatoare legala din tot cursul anului restrictia se va aplica intre orele 6,00-22,00.
***) Se aplica in zilele de duminica in perioada 15 iunie-15 septembrie si in zilele de sarbatoare legala din tot cursul anului.
ANEXA Nr. 2
LISTA
transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie,
conform art. 4 alin. (2) din hotarare
A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala:
I. Animale vii din toate speciile:
1. bovine;
2. porcine;
3. ovine;
4. cabaline, magari;
5. iepuri;
6. vanat;
7. animale de menajerie;
8. pasari, inclusiv pui de o zi;
9. pasari exotice;
10. colonii de albine;
11. broaste, melci vii;
12. fauna acvatica;
13. animale de companie (caini, pisici, maimute).
II. Carne si preparate din carne:
1. carne, indiferent de specie, inclusiv vanat, refrigerata si congelata;
2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana.
III. Lapte si produse lactate:
1. lapte lichid;
2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smantana si altele);
3. branzeturi;
4. unt, margarina;
5. inghetata.
IV. Oua si produse din oua:
1. oua de consum;
2. oua pentru incubatie;
3. produse din oua (melanj, maioneza).
V. Peste si produse din peste:
1. peste refrigerat si congelat;
2. icre de peste;
3. oua embrionate de peste;
4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana;
5. fructe de mare in stare proaspata.
VI. Pulpe de broasca, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele, in stare proaspata
VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutica
VIII. Paine si produse de panificatie proaspete
IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar
X. Material seminal
XI. Produse vegetale perisabile:
1. fructe si legume proaspete;
2. material saditor destinat plantarii (rasaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);
3. flori taiate;
4. plante ornamentale in ghivece.
B. Deplasarea vehiculelor care participa la interventii in caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national
C. Transporturi funerare.
D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale
E. Transporturi postale
F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti
G. Transporturi de marfuri sub temperatura controlata.

Hotarare nr. 1767 din 21.10.2004:

(privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor)

Hotarare nr. 1767 din 21.10.2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Publicat in MO nr. 1048 din 12.11.2004
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 113 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAPITOLUL I
Structura organizatorica a serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Art. 1. - In cadrul aparatului propriu al fiecarei prefecturi se organizeaza cate un serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 2. - Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot avea in structura servicii, birouri sau, dupa caz, compartimente pentru emiterea si evidenta permiselor de conducere, pentru examinarea conducatorilor de vehicule, pentru inmatriculare si evidenta a vehiculelor, precum si de informatica, stabilite prin ordin al prefectului, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, precum si structura organizatorica, statul de functii si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita numarului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectura, cu aceasta destinatie, de catre acest minister.
(2) Numarul de posturi aferent serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se stabileste in conditiile prevazute la alin. (1), pe baza urmatoarelor criterii:
a) pentru activitatea de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, cate un post la fiecare 4.000 de candidati;
b) pentru activitatea de regim permise de conducere, cate un post la fiecare 16.000 de posesori de permise de conducere aflati in evidenta;
c) pentru activitatea de inmatriculare si evidenta a vehiculelor, cate un post la fiecare 10.000 de vehicule aflate in evidenta.
(3) Numarul de posturi normate pe baza criteriilor mentionate la alin. (2) se stabileste in numar intreg. Fractiunile de la 0,01-0,50 se neglijeaza, iar cele de la 0,51-0,99 se intregesc la un post.
(4) In cadrul unui serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor numarul de posturi stabilit pentru fiecare dintre activitatile prevazute la alin. (2) lit. a)-c) nu poate fi mai mic de 2, indiferent de numarul de candidati, posesori de permise de conducere sau, dupa caz, de vehicule aflate in evidenta serviciului.
(5) Pentru stabilirea numarului de posturi necesare activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile alin. (1) si alin. (2) lit. a) se va avea in vedere media anuala a numarului candidatilor din ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se aproba numarul de posturi.
Art. 4. - (1) Posturile necesare constituirii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura prin redistribuirea posturilor aflate in statele de functii ale structurilor teritoriale de regim permise auto si certificate de inmatriculare din cadrul serviciilor de evidenta informatizata a persoanei, din cele aferente activitatii de examinare a conducatorilor auto, desfasurate de structurile de politie rutiera, precum si din cele aprobate pentru Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile legii.
(2) Personalul care deserveste sistemul informatic de emitere si evidenta a permiselor de conducere, precum si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor isi va desfasura in continuare activitatea in cadrul noilor structuri, fiind incadrat pe posturi la compartimentele de informatica ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 5. - Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura in conditiile stabilite prin ordin al sefului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

CAPITOLUL II
Personalul serviciilor publice comunitare regim permise
de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Art. 6. - Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.
Art. 7. - Politistii si functionarii publici prevazuti la art. 6 beneficiaza de stabilitate in functie, pastrandu-si toate drepturile dobandite anterior.
Art. 8. - Cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut la art. 6 se asigura in limita bugetului aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 9. - Incadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se efectueaza prin ordin al prefectului, in conditiile legii, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 10. - Numirea si eliberarea din functie a sefilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se fac de catre prefect, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 11. - (1) Functiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se ocupa in conditiile legii.
(2) Criteriile privind selectionarea personalului si organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor prevazute in statele de functii ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se stabilesc in mod unitar, la nivelul intregii tari, dupa cum urmeaza:
a) de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in cazul politistilor si personalului contractual;
b) de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor impreuna cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in cazul functionarilor publici.

CAPITOLUL III
Asigurarea logistica si financiara

Art. 12. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Resursele bugetare prevazute la alin. (1) se pot completa cu donatii, sponsorizari si alte surse interne si externe, in conditiile legii.
Art. 13. - (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor utilizeaza Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si sistemul de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare, in conditiile stabilite in mod unitar, la nivelul intregii tari, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pune la dispozitie serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor imprimatele necesare personalizarii permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare si coordoneaza actiunea de distribuire in mod unitar a placilor cu numere de inmatriculare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 14. - Drepturile si obligatiile Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, rezultate din contractele incheiate in domeniul emiterii si evidentei permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se preiau de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Ordin nr. 570 din 30.03.2005:

(privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti)

Ordin nr. 570 din 30.03.2005 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti
( Publicat in MO nr. 293 din 07.04.2005 )
Ministerul Administratiei si Internelor

Avand in vedere dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile prezentului ordin.
ART. 2
Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti permisele de conducere nationale, eliberate de autoritatile statelor enumerate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin si care:
a) apartin cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania;
b) au fost obtinute in strainatate de cetatenii romani.
ART. 3
(1) Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti. Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale se face conform conditiilor prevazute de acestea.
(2) Permisele de conducere eliberate in tarile membre ale Uniunii Europene pot fi preschimbate cu permise de conducere romanesti cu toate categoriile echivalente celor inscrise in documentele straine.
ART. 4
(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere solicitantii prevazuti la art. 2 vor depune urmatoarele documente:
a) permisul de conducere strain, in original si traducerea legalizata a acestuia;
b) documentul de identitate, in original si copii xerox, respectiv;
- pasaportul si legitimatia de sedere temporara in Romania, in cazul cetatenilor straini;
- pasaportul, adeverinta, buletinul sau cartea de identitate, in cazul cetatenilor romani;
c) fisa detinatorului de permis de conducere, completata prin dactilografiere;
d) fisa medicala completata de policlinica in a carei raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, conform art. 57 lit. c) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;
e) avizul psihologic, conform prevederilor art. 57 lit. c) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;
f) certificatul de cazier judiciar, conform prevederilor art. 57 lit. d) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;
g) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic si ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc sau strain;
h) chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere;
i) doua fotografii color tip permis de conducere.
(2) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate se restituie solicitantului documentul de identitate.
(3) In cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea valabilitatii permisului respectiv de catre autoritatile emitente. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine pierdute sau furate. Dupa eliberarea permisului de conducere romanesc va fi instiintata autoritatea straina emitenta.
ART. 5
(1) Permisele de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, vor fi preschimbate, cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.
(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune urmatoarele documente:
a) permisul de conducere strain, in original si traducerea legalizata a acestuia;
b) documentul de identitate, in original si copii, respectiv pasaportul diplomatic si carnetul de identitate;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere;
d) fisa medicala;
e) chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere;
f) o fotografie color tip permis de conducere.
(3) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate se restituie solicitantului documentul de identitate.
ART. 6
Dupa preschimbare, permisele de conducere straine vor fi remise autoritatilor emitente.
ART. 7
Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile straine competente din tarile in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, in vederea incheierii unor acorduri bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere.
ART. 8
Preschimbarea permiselor de conducere straine aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin urmeaza fie procedura legala anterioara, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului.
ART. 9
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Instructiunile ministrului de interne nr. 1.120/2000 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.
ART. 10
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 30 martie 2005.
Nr. 570.

ANEXA
LISTA
cuprinzand statele pentru care permisele de conducere nationale emise deacestea pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise
1. Republica Albania
2. Republica Armenia
3. Republica Austria
4. Republica Azerbaidjan
5. Republica Belarus
6. Regatul Belgiei
7. Republica Bosnia si Hertegovina
8. Republica Bulgaria
9. Canada
10. Republica Ceha
11. Republica Cipru
12. Republica Coreea
13. Republica Croatia
14. Regatul Danemarcei
15. Republica Araba Egipt
16. Republica Elena
17. Confederatia Elvetiana
18. Republica Estonia
19. Republica Finlanda
20. Republica Franceza
21. Georgia
22. Republica Federala Germania
23. Regatul Hasemit al Iordaniei
24. Republica Irlanda
25. Republica Islanda
26. Statul Israel
27. Republica Italiana
28. Japonia
29. Republica Kazahstan
30. Republica Letonia
31. Republica Libaneza
32. Republica Lituania
33. Marele Ducat de Luxemburg
34. Republica Macedonia
35. Republica Malta
36. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
37. Republica Moldova
38. Regatul Norvegiei
39. Regatul Tarilor de Jos (Olanda)
40. Republica Polona
41. Republica Portugheza
42. Federatia Rusa
43. Serbia si Muntenegru
44. Republica Araba Siriana
45. Republica Slovaca
46. Republica Slovenia
47. Regatul Spaniei
48. Statele Unite ale Americii
49. Regatul Suediei
50. Republica Turcia
51. Ucraina
52. Republica Ungara

Ordonanta Nr. 189 din 21.12.2005

pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate

Hotararea Nr. 1391 din 4.10.2006

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Ordin nr. 1856 din 11.10.2006

pentru aprobarea Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

Ordin nr. 1856/2006 din 11/10/2006ANEXĂ

PARTEA I CAPITOLUL I CAPITOLUL IICAPITOLUL IIICAPITOLUL IVCAPITOLUL VCAPITOLUL VI ANEXA Nr. 1a) ANEXA Nr. 1b) ANEXA Nr. 2

Ordinul Nr. 1497 din 09.11.2006

privind procedura de examinare pentru obţinera permisului de conducere

Ordinul Nr. 1501 din 13.11.2006

privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Ordonanta Nr. 37 din 07.08.2007

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Legea taximetriei

Legea 38/2003 - modificată in 19.07.2007

Legislatia rutiera

(Noul cod rutier)

Bine aţi venit !

Bun venit pe site-ul şcolii de şoferi Big Company.

Site-ul vine în întâmpinarea viitorilor conducători auto cu o gamă largă de informaţii legate de înscriere, examen, legislaţia în vigoare şi servicii. Încercăm să fim cât mai aproape de cursanţi şi să le oferim un site accesibil şi util în acelaşi timp.

Şcoala de şoferi Big Company vă oferă posibilitatea de a beneficia de cele mai bune servicii alături de o echipă specializată nevoilor dumneavoastră. Dispunem de o gamă variată de servicii care sunt concepute pentru a vă convige de calitatea şi profesionalismul nostru. Echipa noastră va fi bucuroasă să vă răspundă la întrebările dumneavoastră legate de şofat. Vă oferim o experienţă plăcută şi sigură pentru a putea întâmpina orice situaţie din trafic.